Η Βασιλεία του Θεού

  • Δόγμα

Η Δικαιοσύνη και η Βασιλεία του Θεού.

Στην προσευχή σου να ζητείς μόνο τη δικαιοσύνη και την Βασιλεία (Ματθ. 6, 33), δηλαδή την αρετή και την πνευματική γνώση. Και όλα τα υπόλοιπα θα σου προστεθούν.

Άγιος Νείλος ο ασκητής

TOP NEWS