Η ζωντανή παρουσία των Αγίων!

  • Δόγμα

Και αν στη γη η αγάπη δεν μπορεί να λησμονήσει τον αδελφό, πολύ περισσότερο στους ουρανούς.

Οι Άγιοι ζουν σε άλλον κόσμο και εκεί θεωρούν με το Άγιο Πνεύμα τη Θεία Δόξα και την ωραιότητα του Προσώπου του Κυρίου. Αλλά με το Ίδιο Άγιο Πνεύμα βλέπουν και τη ζωή και τα έργα μας. Γνωρίζουν τις θλίψεις μας και ακούουν τις θερμές προσευχές μας. Ζώντας στη γη διδάχθηκαν την αγάπη του Θεού από το Άγιο Πνεύμα. Και όποιος απέκτησε στη γη την αγάπη, διαβαίνει μαζί της στην αιώνια ζωή της Βασιλείας των Ουρανών, όπου η αγάπη αυξάνει ωσότου γίνει τέλεια. Και αν στη γη η αγάπη δεν μπορεί να λησμονήσει τον αδελφό, πολύ περισσότερο στους ουρανούς, οι Άγιοι δεν μας λησμονούν και δέονται για μας.

Όσιος Σιλουανός ο Αθωνίτης

TOP NEWS