Ιερός Χρυσόστομος: Περί της συζυγικής αγάπης

  • Δόγμα

Ο Ιερός Χρυσόστομος περί της αγάπης των συζύγων

«Όταν ο άντρας σκέφτεται άλλη γυναίκα και το μυαλό του σκορπίζεται εδώ και εκεί και καθοδηγείται από το διάβολο, τότε το σπίτι θα γεμίσει από στεναχώρια.

Αν, πάλι, πάθει κάτι τέτοιο και η γυναίκα, τότε μπορούμε να πούμε ότι τα πάντα καταστρέφονται εκ θεμελίων και υποψιάζονται ο άντρας τη γυναίκα και η γυναίκα τον άντρα, και έτσι παρακολουθούν ο ένας τον άλλον.

Και εκεί που έπρεπε να υπάρχει Ομόνοια και η αγάπη – διότι «έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν», αυτοί είναι τόσο πολύ χωρισμένοι ο ένας από τον άλλον σαν να είναι εχθροί».

Ιερός Χρυσόστομος

TOP NEWS