«Κύριε, Ιησού Χριστέ, ελέησόν με»

  • Δόγμα

Η «ευχή» του Ιησού.

Οι φιλονικίες ταράζουν την ψυχή και μας αποστερούν την ειρήνη. Σε κάθε φιλόνικο λογισμό αντιπαραθέστε τη γλυκειά ευχή του Ιησού, το «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με».

Εκ του Γεροντικού

TOP NEWS