Με υπομονή και προσευχή…

  • Δόγμα

Ο Όσιος Μάρκος ο ασκητής περί της υπομονής.

Μην προσπαθείς να λύσεις κάποιο δύσκολο πρόβλημα με φιλονεικία, αλλά με τα μέσα που επιβάλλει ο πνευματικός νόμος, δηλαδή με την υπομονή, την προσευχή και την απλότητα της ελπίδας.

Άγιος Μάρκος ο Ασκητής

TOP NEWS