Όταν προσεύχεσαι!

Μη λοιπόν, αφού εργαστείς, αφήσεις αφύλακτο ό,τι έκανες.

TOP NEWS