Όταν προσεύχεσαι!

  • Δόγμα

Μη λοιπόν, αφού εργαστείς, αφήσεις αφύλακτο ό,τι έκανες.

Όταν προσευχηθείς όπως πρέπει, περίμενε εκείνα πού δεν πρέπει, και στάσου γενναία, για να φυλάξεις τον καρπό της προσευχής. Γιατί από την αρχή σ’ αυτό έχεις ταχθεί, να εργάζεσαι και να φυλάγεις. Μη λοιπόν, αφού εργαστείς, αφήσεις αφύλακτο ό,τι έκανες· αν το αφήσεις, δεν ωφελήθηκες διόλου από την προσευχή σου.

Όσιος Μάρκος ο ασκητής

TOP NEWS