Μέγας Αντώνιος: Η παρουσία του φύλακα Αγγέλου

  • Δόγμα

Ο Φύλακας Άγγελος δίπλα σε κάθε άνθρωπο

Όταν κλείσεις τις πόρτες του σπιτιού σου και είσαι μόνος, να γνωρίζεις ότι είναι μαζί σου ο άγγελος που έχει οριστεί για κάθε άνθρωπο από το Θεό· αυτός που οι Έλληνες ονόμαζαν «οικείο δαίμονα».

Αυτός, ο οποίος δεν κοιμάται ποτέ και δεν κάνει ποτέ λάθος, είναι πάντοτε κοντά σου· βλέπει τα πάντα χωρίς να τον εμποδίζει το σκοτάδι.

Μαζί με αυτόν είναι σε κάθε τόπο και ο Θεός, γιατί δεν υπάρχει τόπος ή πράγμα όπου δεν υπάρχει ο Θεός, αφού είναι μεγαλύτερος απ’ όλα και κρατά όλους μέσα στο χέρι Του.

Μέγας Αντώνιος

TOP NEWS