Ν᾿αφήνεσαι στην Πρόνοια και το Έλεος του Θεού

  • Δόγμα

«Εάν μη Κύριος οικοδομήση οίκον, εις μάτην εκοπίασαν οι οικοδομούντες· εάν μη Κύριος φυλάξη πόλιν, εις μάτην ηγρύπνησεν ο φυλάσσων» (Ψαλμ. 126:1-2).

Ταπεινός είναι αυτός που έμαθε να λέει στον Θεό «να ᾽ναι ευλογημένο», ό,τι κι αν του συμβεί. Αφήνεται στην πρόνοια και το έλεος του Θεού σε χαρές και λύπες, σε πειρασμούς και βάσανα. Δεν δέχεται κανέναν λογισμό. Σταυρώνει τη λογική και το θέλημά του. Δεν ταράσσεται. Στηρίζει τα πάντα στη χάρη Του. Ξέρει ότι «εάν μη Κύριος οικοδομήση οίκον, εις μάτην εκοπίασαν οι οικοδομούντες· εάν μη Κύριος φυλάξη πόλιν, εις μάτην ηγρύπνησεν ο φυλάσσων» (Ψαλμ. 126:1-2).

π. Βαρνάβα Γιάγκου,

TOP NEWS