Ν᾿αγαπήσουμε την αλήθεια!

  • Δόγμα

Γι᾿ αυτό, να αγαπήσουμε την αλήθεια, να πετάξουμε από πάνω μας κάθε ψέμα και ενασχόληση με αυτό.

«Οι άνθρωποι που ανήκουν στην Εκκλησία του Χριστού, ανήκουν στην αλήθεια και όσοι δεν ανήκουν στην αλήθεια, δεν ανήκουν στην Εκκλησία του Χριστού. Γι᾿ αυτό, να αγαπήσουμε την αλήθεια, να πετάξουμε από πάνω μας κάθε ψέμα και ενασχόληση με αυτό, από του νυν και πάντοτε».

Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς

TOP NEWS