«Να αποφεύγουμε την κολακεία και να λέμε την αλήθεια».

  • Δόγμα

Είναι Θεία σοφία, το να αγαπάμε τους εχθρούς μας και να μην τους εκδικούμαστε, είτε με τα λόγια είτε με τις σκέψεις ή τις πράξεις μας.

Η κατά Θεόν σοφία, είναι το να νικάμε την εντός μας αμαρτία. Για παράδειγμα, Θεία σοφία είναι, το να μην κακιώνουμε κανένα άνθρωπο, για καμμιά αφορμή. Το να μην σκεπτόμαστε κακό για κανέναν, ακόμη και αν ο πλησίον μας σε κάτι μας έχει βλάψει, αλλά να τον συγχωρούμε πάντοτε. Θεία σοφία είναι, το να περιφρονούμε τα υλικά ωφέλη και τη χλιδή, αγαπώντας την ανιδιοτέλεια, την ολιγάρκεια στο φαγητό και στο πιοτό, το να έχουμε μέτρο σε όλα.

Θεία σοφία είναι, το να αποφεύγουμε την κολακεία και να λέμε την αλήθεια, χωρίς πάθος στον καθένα. Είναι Θεία σοφία, το να αγαπάμε τους εχθρούς μας και να μην τους εκδικούμαστε, είτε με τα λόγια είτε με τις σκέψεις ή τις πράξεις μας. Το να μην μας παρασέρνουν οι σαρκικές ροπές και να αγαπάμε τους εχθρούς μας. Θεία σοφία τέλος είναι, το να μην σωρεύουμε πλούτη για τον εαυτόν μας, αλλά να δίνουμε στον φτωχό, ώστε να θησαυρίζουμε θησαυρούς ασυλήτους στον Ουρανό.

Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης

TOP NEWS