«Να είσαι πράος και να μην θυμώνεις…»

  • Δόγμα

Η πραότητα είναι ο καρπός της ταπεινής καρδιάς.

Να είσαι πράος και να μην θυμώνεις, επειδή ο θυμός είναι καρπός της φιλαρέσκειας και της ισχυρογνωμοσύνης, ενώ η πραότητα είναι ο καρπός της ταπεινής καρδιάς και της άρνησης της δικής μας βούλησης.

Όταν θυμώνει ένας άνθρωπος, το μυαλό του χάνει τη λογική και, ως συνέπεια, παρασύρεται από ανάρμοστες σκέψεις και εικόνες.

Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης

TOP NEWS