Να σκέφτεσαι τον Σταυρό του Χριστού!

  • Δόγμα

Η θύμηση των Παθών του Κυρίου πολύ βοηθάει στην πνευματική ζωή.

Ο αββάς Ιωσήφ διηγήθηκε ότι ο αββάς Ισαάκ είπε:

«Κάποτε καθόμουν μαζί με τον αββά Ποιμένα και τον είδα να πέφτει σε έκσταση.

Επειδή του είχα πολύ θάρρος, του έβαλα μετάνοια παρακαλώντας τον «πες μου, που ήσουν;»

Εκείνος αναγκάσθηκε και είπε:

«Ο λογισμός μου ήταν εκεί στον Σταυρό του Σωτήρος, όπου έστεκε η αγία Μαρία η Θεοτόκος και έκλαιγε, και εγώ ήθελα πάντοτε έτσι να κλαίω».

TOP NEWS