Να βάζεις πάντα τη διάκριση μπροστά!

  • Δόγμα

Μια σύντομη ιστορία από το Γεροντικό, που αναφέρεται στην αρετή της διάκρισης!

Κάποιοι αδελφοί πήγαν στον αββά Αντώνιο να του αναφέρουν τα οράματα που έβλεπαν, και να πληροφορηθούν απ’ αυτόν εάν πρόκειται για αληθινά οράματα η τα δημιουργούν οι δαίμονες.

Αυτοί είχαν ένα γαιδουράκι που τους ψόφησε στον δρόμο.

Μόλις έφθασαν στον Γέροντα, πρόλαβε και τους είπε:

«Πως ψόφησε το γαιδουράκι στον δρόμο;»

«Που το ξέρεις, αββά;» τον ρώτησαν.

Κι εκείνος τους είπε:

«Οι δαίμονες μου το φανέρωσαν».

«Μα κι εμείς -είπαν- γι’ αυτό το θέμα ήρθαμε να σε ρωτήσουμε, γιατί βλέπουμε οράματα και πολλές φορές βγαίνουν αληθινά. Αλλά μη τυχόν πέφτουμε σε πλάνη;»

Και ο Γέροντας παίρνοντας ως παράδειγμα αυτό που συνέβη με τον όνο, τους πληροφόρησε ότι προέρχονται από τους δαίμονες.

TOP NEWS