Ο αληθινός μαθητής του Χριστού

  • Δόγμα

Ο Ιερός Χρυσσότομος για την αντιμετώπιση των δοκιμασιών.

Ο αληθινός μαθητής του Χριστού δεν ξαφνιάζεται, όταν τον βρίσκουν θλίψεις και δοκιμασίες. Αλλά παίρνει θάρρος, γιατί ενθυμείται ότι Αυτός που για μας έγινε Νήπιο, από την πρώτη στιγμή της επιγείου ζωής Του αντιμετώπισε διωγμούς και ταλαιπωρίες.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

TOP NEWS