Ο «πιστός συνοδός» του Μοναχού Γεροντίου

  • Δόγμα

Η αληθινή αγάπη που στρέφεται ακόμη και στην άλογη κτίση.

Ο μοναχός Γερόντιος είχε ένα γαϊδουράκι και για να μην το κουράζει δεν ανέβαινε καβάλα ποτέ του, πάντα πήγαινε με τα πόδια.

Όταν ήθελε να αλλάξει την φιάλη υγραερίου, φορτωνόταν αυτός την άδεια φιάλη και μπροστά του πήγαινε το γαϊδουράκι.

Όταν τον ρωτούσαν γιατί δεν τη φορτώνει στο γαϊδουράκι, απαντούσε ότι αυτό θα φέρει τη γεμάτη, να κουβαλάει και την άδεια;

Το θέαμα ήταν για γέλια αλλά ο γερο-Γερόντιος ήξερε τι έκανε και είχε το σκοπό του.

Αθωνικό Γεροντικό

TOP NEWS