Ο υποτακτικός που έλεγε στον Μέγα Σισώη: «Ραββί, φάγε»

  • Δόγμα

Η αγάπη του Μέγα Σισώη για τον Χριστό τον έκανε να ξεχνάει και το φαγητό του!

Διαβάζουμε στον οσιακό βίο του Μέγα Σισώη:

Ο Αββάς, από μικρός, είχε καταφύγει στην Έρημο, εκεί που ασκήτευε ο Μέγας Αντώνιος. Μάλιστα, τόσο είχε προχωρήσει στην αρετή, ώστε ξεχνούσε ακόμη και το φαγητό του.

Οι άλλοι Πατέρες, για να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα, καθώς ο Μέγας Σισώης δεν έτρωγε, σκέφθηκαν και ανέθεσαν σε έναν νέο μοναχό να πηγαίνει κάθε απόγευμα στον Αββά και με ταπεινό και υιικό τρόπο να του λέγει: «Ραββί, φάγε!».

Τέτοια ταπείνωση και αγάπη είχαν αυτοί οι Αββάδες για τον Χριστό!

(Ο Μέγας Σισώης εορτάζει 6 Ιουλίου).

Του Αναστασίου Μαρίνη, θεολόγου.

TOP NEWS