Οι τρεις τρόποι της σωτηρίας!

  • Δόγμα

Ο Άγιος Αναστάσιος ο Σιναΐτης περί σωτηρίας.

«Τρεις τρόποι σωτηρίας υπάρχουν Ο πρώτος, του να μην αμαρτάνουμε πιά. Ο δεύτερος, να μετανοήσει κανείς επάξια, και ο τρίτος, γι’ αυτούς που αμάρτησαν, οι δοκιμασίες και οι θλίψεις και η υπομονή…».

Άγιος Αναστάσιος ο Σιναΐτης

TOP NEWS