Όσιος Ισαάκ: Ο ελεήμων θεραπεύει πρώτα την ψυχή του

  • Δόγμα

Ο ελεήμων άνθρωπος είναι ιατρός της ψυχής του, διότι σαν βίαιος άνεμος
αποδιώκει από μέσα του το σκοτάδι που προκαλούν τα πάθη.

Και τούτο, αδελφέ μου, σου παραγγέλνω. Ας γέρνει πάντοτε μέσα σου ο ζυγός της ελεημοσύνης, μέχρι να αισθανθείς στην καρδιά σου εκείνο το έλεος που πρέπει να έχεις για τον κόσμο.

Ο ελεήμων άνθρωπος είναι ιατρός της ψυχής του, διότι σαν βίαιος άνεμος
αποδιώκει από μέσα του το σκοτάδι που προκαλούν τα πάθη.

Αυτό είναι το αγαθό χρέος που έχουμε προς το Θεό, σύμφωνα με τον ευαγγελικό λόγο της αιωνίου ζωής. (

TOP NEWS