Όσιος Ισαάκ ο Σύρος: Η αληθινή ελεημοσύνη

  • Δόγμα

Όταν κάνεις ένα καλό σε κάποιον, μεν περιμένεις ανταμοιβή από μέρους
του και, έτσι, θα λάβεις αμοιβή από το Θεό και για τα δύο: και για το καλό
που έκανες και γιατί δε ζήτησες αναγνώριση.

Μην ξεχωρίσεις τον πλούσιο από το φτωχό και μη θέλεις να
μάθεις ποιος είναι άξιος και ποιος ανάξιος, αλλά να είναι για σένα όλοι οι άνθρωποι ίσοι, προκειμένου να τους κάνεις το καλό.

Γιατί μ’ αυτό τον τρόπο θα μπορέσεις να ελκύσεις στο καλό και αυτούς που δεν αξίζουν να τους ελεήσεις. Διότι η ψυχή γρήγορα έλκεται από τις σωματικές ευεργεσίες στο φόβο του Θεού.

Ο Κύριος καθόταν και έτρωγε στα τραπέζια με τους τελώνες και τις πόρνες, και δεν ξεχώριζε τους ανάξιους, για να τους ελκύσει όλους, με το έλεός του, στο φόβο του Θεού, και για να μπορέσουν να πλησιάσουν στα πνευματικά μέσω των υλικών αγαθών.

Γι’ αυτό το λόγο, στην ελεημοσύνη και στην τιμή, εξίσωσε όλους τους
ανθρώπους, είτε είναι κάποιος Ιουδαίος, είτε άπιστος, είτε φονιάς, και
μάλιστα διότι είναι αδελφός σου και έχει την ίδια ανθρώπινη φύση με
σένα και πλανήθηκε από την αλήθεια χωρίς να το καταλάβει.

Όταν κάνεις ένα καλό σε κάποιον, μεν περιμένεις ανταμοιβή από μέρους
του και, έτσι, θα λάβεις αμοιβή από το Θεό και για τα δύο: και για το καλό
που έκανες και γιατί δε ζήτησες αναγνώριση.

Και αν σου είναι δυνατό, ούτε για τη μέλλουσα ανταμοιβή να κάνεις το καλό, γιατί η αληθινή αγάπη του Θεού δε γνωρίζει τι θα πει ανταμοιβή.

TOP NEWS