Όσιος Σιλουανός: «Η χαρά του Θεού»

  • Δόγμα

Ο Όσιος Σιλουανός για τη χαρά του Χριστού

Ψυχή αμαρτωλή και αιχμάλωτη στα πάθη δεν μπορεί να έχει ειρήνη και χαρά εν Κυρίω, έστω κι αν έχει όλα τα πλούτη της γης, έστω κι αν βασιλεύει σε όλο τον κόσμο.

Δε λογίζεται πιστός άνευ αυτής της χαράς. Καθώς, αυτή η χαρά, κατάβαθα, είναι η διαρκής και μόνιμη παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού εντός του ανθρώπου και, όπου Χριστός εκεί η Πάντων Χαρά και η αιώνια!

Όσιος Σιλουανός ο Αθωνίτης

TOP NEWS