Όσιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος: «Με τα δάκρυα θα μοιάσουμε στους αγίους»

  • Δόγμα

Τα δάκρυα αυτά, που θα χύσουμε με κόπο και πόνο και βία, δεν είναι πικρά, αλλά γλυκά σαν το μέλι. Έτσι τα κάνει η Χάρη του Θεού.

Ας συντριβούμε κι’ ας χύσουμε καυτά δάκρυα μετάνοιας, για να μαλακώσει η σκληρή, η πέτρινη καρδιά μας.

Έτσι θα καθαρθούμε, έτσι θα μοιάσουμε στους αγίους.

Τα δάκρυα αυτά, που θα χύσουμε με κόπο και πόνο και βία, δεν είναι πικρά, αλλά γλυκά σαν το μέλι. Έτσι τα κάνει η Χάρη του Θεού.

Όσιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος

TOP NEWS