Όσιος Θεοφάνης: Εξετάζετε τον εαυτό σας

  • Δόγμα

Εξετάζετε λοιπόν τον εαυτό σας, ειρηνεύετε και..να εμπιστεύεσθε περισσότερο…το θέλημα του Θεού, το σοφό και άγιο..!

Οι θλίψεις στην παρούσα ζωή είναι περισσότερες από τις χαρές.
Άλλοτε τις στέλνει ο Θεός για να ξυπνήσουμε από τον πνευματικό ύπνο, να σταματήσουμε τις αμαρτίες μας… να καθαρισθούμε με την μετάνοια. Και άλλοτε τις στέλνει για να υποταχθούμε περισσότερο σ’ Αυτόν που όλα τα ρυθμίζει..!

Να δείξουμε ανδρεία …και υπομονή δοξάζοντάς Τον..!!
Σε κάποια απ’ αυτές τις αιτίες οφείλονται και οι δικές σας θλίψεις.
Εξετάζετε λοιπόν τον εαυτό σας, ειρηνεύετε και..να εμπιστεύεσθε περισσότερο…το θέλημα του Θεού, το σοφό και άγιο..!

Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος

TOP NEWS