Η αξία της ελπίδας

Εθαύμαζαν οι μοναχοί την πεποίθηση του Ηγουμένου τους, μα δεν κατόρθωσαν να τη συμμερισθούν. Βασίλευε ο ήλιος, όταν κτύπησε...

TOP NEWS