Η θαυματουργική χάρη του Αγίου Παναγή Μπασιά (βίντεο)

  • Δόγμα

Η παρρησία του Οσίου Παναγή Μπασιά

Ο Άγιος Παναγής Μπασιάς, ο οποίος εορτάζει σήμερα, 7 Ιουνίου, επιτελεί πολλά θαυμαστά σημεία, όχι μόνο στην Κεφαλονιά αλλά και σε όλη τη Χριστιανοσύνη. Στο βίντεο που ακολουθεί γίνεται αναφορά σε ένα από τα θαύματα αυτά, που είναι στοιχειοθετημένα στο συναξάρι του Αγίου και αναφέρεται στην Πρόνοια του Θεού.

TOP NEWS