Όταν αφήνεσαι στο Έλεος του Θεού

  • Δόγμα

Η πλήρης εγκατάλειψη του ιδίου θελήματος στην Πρόνοια του Θεού.

Είπε ο αββάς Φορτάς:

«Εάν ο Θεός θέλει να ζω, γνωρίζει πως θα με εξοικονομήσει. Εάν όμως δεν θέλει, τι σκοπό έχει για μένα η ζωή;»

Δεν δεχόταν τίποτε από κανένα, αν και ήταν κρεβατωμένος. Και έλεγε:

«Εάν προσφέρει κανείς κάποια φορά κάτι σε μένα και δεν το κάνει για τον Θεό, ούτε εγώ έχω κάτι να του δώσω ούτε θα ‘χει μισθό από τον Θεό, εφόσον δεν το πρόσφερε για τον Θεό, και έτσι αδικείται αυτός που πρόσφερε.

Όσοι έχουν αφιερωθεί στον Θεό και σ’ Αυτόν αποβλέπουν μόνο, πρέπει να έχουν τέτοια ευλάβεια, ώστε τίποτε να μην εκλαμβάνουν ως καταφρόνια, έστω κι αν συμβεί άπειρες φορές να αδικούνται».

Εκ του Γεροντικού

TOP NEWS