Όταν αναπαύεται το Άγιο Πνεύμα!

  • Δόγμα

Κάθε φορά που έχετε μέσα σας ταραχή και θλίψη, να ξέρετε ότι η ταραχή και θλίψη δε συμβιβάζεται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος

Κάθε φορά που έχετε μια άδηλη κρυμμένη μελαγχολία, μια μέρα σας φαίνεται γκρίζα, χωρίς λόγο, να ξέρετε ότι δεν αναπαύεται επάνω σας το Άγιο Πνεύμα.

Κάθε φορά που έχετε μέσα σας ταραχή και θλίψη, να ξέρετε ότι η ταραχή και θλίψη δε συμβιβάζεται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος

Τότε η βασική θεραπευτική είναι να κάνετε δύο πράγματα, το ένα πνευματικό και το άλλο πρακτικό:

Το μεν πνευματικό, να παρακαλέσετε το Θεό να στείλει τη χάρη Του και το δε πρακτικό, ότι για να στείλει τη χάρη Του χρειάζονται προϋποθέσεις -για να έχω νερό πρέπει να έχω ποτήρι.

Να βάλετε το ποτήρι: να σταματήσετε όλη την ταραχή, το γιατί και πώς.

π. Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος

TOP NEWS