Όταν δεν ενεργεί η Χάρη του Παναγίου Πνεύματος!

  • Δόγμα

Η κατάθλιψη, η μελαγχολία, το άγχος, η μοναξιά, η δαιμονική λύπη και τα συναφή είναι αποτέλεσμα της απουσίας της Χάριτος του Αγίου Πνεύματος

Όταν δεν ενεργεί η Χάρη, λόγω της αμαρτίας, τότε ο άνθρωπος παρουσιάζει μια ραθυμία στα πνευματικά και δεν έχει διάθεση ούτε το σταυρό του να κάνει. Τίποτα από τα πνευματικά δεν τον ευχαριστούν και παρηγοριέται με τον ύπνο, το φαγητό, τις σαρκικές απολαύσεις το χρήμα και τη δόξα. Η κατάθλιψη, η μελαγχολία, το άγχος, η μοναξιά, η δαιμονική λύπη και τα συναφή είναι αποτέλεσμα της απουσίας της Χάριτος του Αγίου Πνεύματος, εξαιτίας των ανεξομολόγητων αμαρτημάτων που υπάρχουν στον άνθρωπο.

Γέροντος Εφραίμ, Δικαίου της Σκήτης Αγίου Ανδρέου Αγίου Όρους

TOP NEWS