Όταν δεν κατακρίνεις!

  • Δόγμα

Ο αμελής μοναχός που δεν κατέκρινε κανέναν.

Είχαν να λένε οι Πατέρες για έναν μοναχό, ο οποίος δεν ήταν συνεπής προς τα μοναχικά του καθήκοντα.

Λίγο πριν ξεψυχήσει ήταν χαρούμενος! Και όταν απορημένοι οι Πατέρες τον ρώτησαν από που αντλεί αυτή τη χαρά, εκείνος απάντησε:¨Στη μοναχική μου ζωή δεν έκρινα κανέναν. Έτσι, σύμφωνα με τον Καινοδιαθηκικό λόγο και ο Θεός δεν θα κρίνει την αμαρτωλότητά μου!!¨
Τέτοια παρρησία έχουν όσοι αποφεύγουν την κατάκριση!

Εκ του Γεροντικού

TOP NEWS