«Όταν στην καρδιά μας βασιλεύει ο Χριστός…»

  • Δόγμα

Η πλήρωση του ανθρώπου στην επαφή του με τον Χριστό

»Στην καρδιά του ανθρώπου πραγματοποιείται η προσέγγιση προς τον Θεό ή η απομάκρυνση από Εκείνον. Γι’ αυτό υπάρχει άλλοτε γαλήνη και χαρά και άλλοτε σύγχυση και στενοχώρια, άλλοτε ζωή και άλλοτε θάνατος πνευματικός. Όταν στην καρδιά μας βασιλεύει ο Χριστός, τότε είμαστε ικανοποιημένοι από όλα. Όταν απουσιάζει ο Χριστός από την καρδιά, τότε ο άνθρωπος δεν είναι ικανοποιημένος με τίποτα. Πουθενά δεν βρίσκει την ευτυχία, ούτε στην υγεία, ούτε στις ευκολίες ούτε στα πλούσια παλάτια πουθενά».

Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης

TOP NEWS