Πανταχού παρών ο Θεός!

  • Δόγμα

Η Παντοδυναμία του Θεού και η αέναη παρουσία Του στον κόσμο!

Ο Θεός είναι πανταχού παρών. Όπου ο Θεός εκεί είναι και το Άκτιστο Φως του. Ο Άκτιστος φωτισμός του Τριαδικού Θεού μας πληρεί τα πάντα. Δεν υπάρχει επομένως τόπος σκοτεινός. Όλα είναι πάμφωτα με τον Άκτιστο Φωτισμό του Τριαδικού Θεού μας ο Οποίος καθώς εκπέμπει Φως, εκπέμπει και άπειρη Θεία Αγάπη. Δηλ. μας βομβαρδίζει ο Θεός με άπειρους τόνους Θείας Αγάπης.

Γέρων Εφραίμ, Σκήτης Αγίου Ανδρέα

TOP NEWS