Ποια είναι τα «θανάσιμα» αμαρτήματα

  • Δόγμα

Η κατηγορία των θανάσιμων αμαρτημάτων. Ποια είναι αυτά

Του Αναστασίου Μαρίνη, θεολόγου.

Ονομάζονται «θανάσιμα» διότι έχουν μεγαλύτερη αρνητική βαρύτητα, τουλάχιστον, σε σχεση με άλλα κάπως μικρότερα. Πλην, όμως, κάθε αμάρτημα που μας διακόπτει την οντολογική σχέση με τον Κύριο Ιησού Χριστό, υπό την ευρύτερη θεολογική έννοια, είναι «θανάσιμο».

Πιο συγκεκριμένα, όμως, τα «θανάσιμα» αμαρτήματα είναι:

  • Σε σχέση με τη σάρκα: πορνεία, ακηδία, γαστριμαργία,
  • Σε σχέση με τον κόσμο:  φιλαργυρία,
  • Σε σχέση με τον διάβολο: οργή, φθόνος, υπερηφάνεια.

TOP NEWS