Ποιο είναι το κύριο ψέμα στον κόσμο

  • Dogma
ψέμα

«Τις εστιν ο ψεύστης, ει μη ο αρνούμενος ότι Ιησούς ουκ έστιν ο Χριστός; Ούτος εστίν ο αντίχριστος, ο αρνούμενος τον πατέρα και τον υιόν» (Α΄ Ιωαν. 2,22).

Οι χριστιανοί ως προς αυτό είναι χριστιανοί, επειδή γνωρίζουν την Αλήθεια. Και τι είναι η Αλήθεια; Ο Θεάνθρωπος Χριστός. Και τι είναι ψέμα; Ο διάβολος, «ότι ψεύστης εστί και ο πατήρ αυτού» (Ιωάν. Η΄,44).

Σε τι συνίσταται το κύριο ψέμα του; Στην άρνηση του Θεανθρώπου Χριστού: στον ισχυρισμό ότι ο Ιησούς δεν είναι Θεός, δεν είναι Μεσσίας τουτέστιν Χριστός, δεν είναι Σωτήρας. Γι’ αυτό είναι ίδια η δουλειά και του Αντιχρίστου.

Ο κύριος ψεύτης στον κόσμο είναι ο διάβολος, και μαζί του ο Αντίχριστος. Εννοείται ότι ψεύτης είναι καθένας που με οποιοδήποτε τρόπο αρνείται ότι ο Ιησούς είναι ο Θεός, ο Μεσσίας, ο Σωτήρας. Αυτό είναι το κύριο ψέμα στον κόσμο. Κι όλα τα υπόλοιπα ψέματα, ή προέρχονται απ’ αυτό, ή καταλήγουν σε αυτό.

Εάν όλα τα ψέματα καταλήγουν σε ένα ψέμα, σε παν-ψέμα, αυτό ηχεί ως εξής: ο Ιησούς ο Ναζωραίος δεν είναι Θεός, δεν είναι Μεσσίας, δεν είναι ο Σωτήρας.

Ο άγιος Μύστης θείω δικαίω ισχυρίζεται: «Τις εστιν ο ψεύστης, ει μη ο αρνούμενος ότι Ιησούς ουκ έστιν ο Χριστός; Ούτος εστίν ο αντίχριστος, ο αρνούμενος τον πατέρα και τον υιόν».

Ως προς τι ο Αντίχριστος κι όλο το αντιευαγγέλιό του; Ως προς την άρνηση της Τριαδικής Θεότητας: τον Πατέρα και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

π. Ιουστίνου Πόποβιτς,
Ερμηνεία των Επιστολών του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, εκδόσεις εν Πλώ

TOP NEWS