Πώς να συμπεριφέρομαι στα παιδιά

  • Δόγμα

Ο σωστός τρόπος αγωγής στα παιδιά!

Αν ο πατέρας δεν αγαπά τα τέκνα του με την αγάπη του Χριστού, αν δεν τα παιδαγωγεί στο αγαθό, αν δεν τα οδηγεί στον ίσιο δρόμο, αν δεν τα διδάσκει να σωθούν από την αμαρτία, παρά μονάχα τα χαϊδεύει και τα κολακεύει, τότε τα μισεί και τα φονεύει.

Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς

TOP NEWS