Συντάσσομαί Σοι Χριστέ…

  • Δόγμα

«Συντάσσομαι σοι Χριστέ μου και αποτάσσομαι σοι Σατανά»

Κάθε πρωΐ που θα σηκωθούμε και θα φύγουμε από το σπίτι μας, μετά την προσευχή, πρέπει να σταυρώνουμε το μέτωπό μας και να λέμε: «συντάσσομαι σοι Χριστέ μου και αποτάσσομαι σοι Σατανά» και να φεύγουμε για τη δουλειά μας. Τότε θα μας βοηθάει ο Θεός όλη την ημέρα και θα μας σκέπει από κάθε κίνδυνο.

π. Σάββας Αχιλλέως

TOP NEWS