Τι είναι η υπακοή και έως πού είναι τα όριά της

  • Δόγμα

Γράφει ο Δημήτριος Λυκούδης

Υπακοή σημαίνει αποκοπή του ιδίου θελήματος, παραγκωνισμός και διαγραφή του ¨δικαιώματος¨ από την πλευρά του υποτακτικού, συμπόρευση με το θέλημα του Θεού διά στόματος του γέροντα πνευματικού! Δεν κάνουμε υπακοή, ως τονίζουν οι Άγιοι Πατέρες, σε θέματα δογματικά που παρεκκλίνουν της ορθοδόξου Πίστεως, σε αυτά που αλλοιώνουν και παραχαράσουν δηλαδή το ορθόδοξο φρόνημα (και ασφαλώς δεν αναφέρομαι στους σχισματικούς) και σε θέματα ηθικά!

Υπάρχουν όμως περιπτώσεις, σχεδόν εξόφθαλμες, που η συμβουλή του πνευματικού είναι ηλίου φαεινότερον ότι είναι εσφαλμένη!!! Εκεί κάνουμε υπακοή πάλι, και ο Πανάγαθος Θεός που θα δει την ταπείνωσή μας, θα διορθώσει το ενδεχόμενο λάθος!

Η υπακοή είναι προοίμιο και βάση πνευματική της ταπεινώσεως! Δεν υπάρχει πνευματική ζωή άνευ υπακοής! Η υπακοή επιφέρει την αγιαστική και ζωοποιό χάρη του Παναγίου Πνεύματος και φωτίζει ¨νου και καρδία¨ του πιστού! Δεν έλεγαν τυχαία οι Άγιοι Πατέρες ότι η υπακοή είναι η βάση ¨εισαγωγής¨, το ¨ δέκα¨ δηλαδή για να εισέλθουμε στον Παράδεισο!

Βέβαια, υπάρχουν και περιπτώσεις, το τονίζω χωρίς να αντιβαίνει η γραφή μου με τα προηγούμενα, που ο πνευματικός πόρρω απέχει από την πνευματικότητα. Προσοχή! Το Μυστήριο της Εξομολογήσεως λειτουργεί, αλλά η πνευματική καθοδήγηση χωλαίνει!!! Τότε ισχύει η σωστή επιλογή, δηλαδή αναζητώ πνευματικό για να κάμνω υπακοή ως τον ¨πολύτιμον μαργαρίτην¨ και αφού αναπαυθώ, ξεκινώ το ανηφορικό μονοπάτι προς την Άνω Ιερουσαλήμ.

Και ασφαλώς, τέλος, υπάρχουν περιπτώσεις που έχουμε και πνευματικούς με όχι απλά πνευματικά προβλήματα και μειονεκτήματα, ως και εξομολογουμένους, αλλά και ψυχοπαθολογικά! Εκεί, θέλει προσοχή το θέμα της υπακοής και επήγει η διάκριση κατ᾿ άνθρωπον και η αποδέσμευσή μας από αυτούς! Εκεί, έχουν λόγο και έτερες επιστήμες, πλην αυτής της θεολογικής!

Διαβάστε ακόμη:

TOP NEWS