Το παιχνίδι του Θεού

  • Dogma
θεός

Υπάρχουν κάποιες στιγμές, απελπιστικά μοναχικές στη ζωή του κάθε ανθρώπου όπου η ζωή φαντάζει φάρσα, παιγνίδι χωρίς νόημα και σκοπό.

Ρωτάς και η απάντηση: σιωπή. Θυμώνεις και αναλογίζεσαι γιατί ο Πάνσοφος επέλεξε ως τρόπο διαλόγου τη Σιωπή.

Η μόνη απάντηση θαρρώ πως είναι τα λόγια ενός σοφού: πως ο Θεός παίζει μαζί μας ένα παιχνίδι αθώο και παλιό, παίζει μαζί μας το κρυφτό και η Σιωπή δεν είναι παρά το παράπονό του ότι λίγοι ψάχνουν να τον βρούν.

Ιωάννου Χελιδόνη

Από ιστοσελίδα Μητρ. Μόρφου

 

TOP NEWS