Ζητιάνοι της αγάπης του Θεού

  • Dogma
άνθρωπος

Ας βλέπουμε τους αγίους μας, οι οποίοι ήταν σαν κι εμάς αδύνατοι άνθρωποι. Όμως αυτοί εστραγγάλισαν τον εγωισμό τους, εταπεινώθηκαν και εσώθηκαν, εταπεινώθηκαν και ηγιάσθησαν, εταπεινώθηκαν και είναι στον ουρανό δίπλα στον Χριστό μας.

Ιερομονάχου Νεκταρίου Κουτλουμουσιανού

Ας ζητήσουμε τα πνευματικά, ας ζητήσουμε τη βασιλεία του Θεού, ας ζητήσουμε να ’χουμε αγάπη μεταξύ μας. Ας ζητήσουμε να έχουμε πόνο ψυχής για τον πόνο του αλλουνού, να συμπάσχουμε μαζί με τους άλλους αδελφούς μας, να τους βοηθούμε, να τους ελεούμε, να ανοίγουμε την καρδιά και να δίνουμε απ’ αυτά που μας δίνει ο Χριστός… Ας ζητήσουμε, ας γίνουμε ζητιάνοι του Θεού, της αγάπης του Θεού. Ο Θεός θα μας δώσει, να ’στε σίγουροι· όποιοι ζητήσανε πήρανε.

TOP NEWS