Απολυτήριες Εξετάσεις στο Ωδείο της Μητρόπολης Μαρωνείας

  • Δόγμα

Η Επιτροπή απαρτιζόταν από τους: 1) Γρηγόριο Παπαγιάννη, Διευ­θυντή της Σχολής, ως Πρόεδρο, 2) Αθανάσιο Σαλαμάνη, 3) Ήλία Περδίκη, 4) Θεόδωρο Μανώλη, και 5) Δημήτριο Κόψα, Καθηγητές, ως Μέλη.

Πραγματο­ποιήθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής, 17ης Ιουνίου, οι απολυτήριες, πτυχιακές και διπλωματικές, εξετάσεις της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής «ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΦΙΛΙΠ­ΠΙΔΗΣ».

Στις εξετάσεις έλαβαν μέρος και απέκτησαν τον αντίστοιχο τίτλο οι εξής:

Edi Georgiev, Δίπλωμα,
Αλέξανδρος Χριστοφόρου, Πτυχίο

Η Επιτροπή απαρτιζόταν από τους: 1) Γρηγόριο Παπαγιάννη, Διευ­θυντή της Σχολής, ως Πρόεδρο, 2) Αθανάσιο Σαλαμάνη, 3) Ήλία Περδίκη, 4) Θεόδωρο Μανώλη, και 5) Δημήτριο Κόψα, Καθηγητές, ως Μέλη.

Ο Διευθυντής της Σχολής συνεχάρη τους εξετασθέντες και υπεν­θύμισε ότι στόχος της Σχολής, διά των ευχών του Μητροπολιτου Μαρωνείας κ. Παντελεήμονος, είναι να αποφοιτούν ιεροψάλτες με γνώσεις, ιεροπρέπεια και ήθος, οι οποίοι θα διακονήσουν μελλοντικά τα ιερά αναλόγια της Μητροπόλεως  και κυρίως της υπαίθρου.

TOP NEWS