Αρχιεπίσκοπος: Επίσκεψη στην ιερά μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Πεντέλης

  • Dogma
αρχιεπίσκοπος

Στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου στην Πεντέλη τέλεσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Αρχιεπίσκοπος σε σύντομη προσλαλιά του ευχαρίστησε τον Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Μητροπολίτη Θερμοπυλών κ. Ιωάννη για την φιλοξενία καθότι σήμερα στο εκκλησίασμα παρευρίσκονταν και οι συμφοιτητές του Αρχιεπισκόπου.

ÓÔÇÍ ÌÏÍÇ ÐÅÍÔÅËÇÓ ËÅÉÔÏÕÑÃÇÓÅ ÓÇÌÅÑÁ Ï ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏÓ ÌÅ ÐËÇÑÙÌÁ ÔÇÓ ÅÊÊËÇÓÉÁÓ ÔÏÕÓ ÐÁËÉÏÕÓ ÏÉÊÏÔÑÏÖÏÕÓ -ÓÕÌÌÁÈÇÔÅÓ ÔÏÕ ÓÔÏ ÏÉÊÏÔÑÏÖÅÉÏ ÁÐÏÓÔÏËÏÓ ÐÁÕËÏÓ ÓÔÏÕÓ ÁÌÐÅËÏÊÇÐÏÕÓ ÏÔÁÍ ÇÔÁÍ ÏÉÊÏÔÑÏÖÏÓ ÊÁÉ Ï ÉÄÉÏÓ..ÏÉ ÓÕÍÁÍÔÇÓÅÉò ÁÕÔÅÓ ÃÉÍÏÍÔÁÍ ÐÁËÉÁ (ïðùò áíåöåñå ï ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ) ÁËËÁ ÔÁ ÔÅËÅÕÔÁÉ Á ×ÑÏÍÉÁ ÅÉ×ÁÍ ÁÔÏÍÇÓÅÉ.ÅÔÓÉ ÁÐÏÖÁÓÉÓÅ ÍÁ ÎÁÍÁÓÕÍÁÍÔÇÈÏÕÍ ÏÐÙÓ ÓÇÌÅÑÁ ÓÔÇÍ ÌÏÍÇ ÐÅÍÔÅËÇÓ- ÌÅÔÁ ÔÏÍ ÅÊÊËÇÓÉÁÓÌÏ ÊÁÉ ÔÏ ÊÅÑÁÓÌÁ ÏÉ ÅÐÉÓÊÅÐÔÅÓ ÎÅÍÁÃÇÈÇÊÁÍ ÓÔÏ ÄÉÏÑÈÏÄÏÎÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÐÏ ÔÏÇÍ ÇÃÏÕÌÅÍÏ ÔÇÓ ÌÏÍÇÓ  ÅÐÉÓÊÏÐÏ ÌÁÑÁÈÙÍÏÓ ÉÙÁÍÍÇ ÊÁÉ ÓÔÇÍ ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÌÅÔÅÂÇÓÁÍ ÓÔÏ ÓÕÍÅÄÑÉÁÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÏÐÏÕ  ÌÅ ÐÑÏÔÑÏÐÇ ÔÏÕ ÌÁÊ.ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÕ ÐÇÑÁÍ ÔÏÍ ËÏÃÏ ÐÏËËÏÉ--(ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ)

ÓÔÇÍ ÌÏÍÇ ÐÅÍÔÅËÇÓ ËÅÉÔÏÕÑÃÇÓÅ ÓÇÌÅÑÁ Ï ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏÓ ÌÅ ÐËÇÑÙÌÁ ÔÇÓ ÅÊÊËÇÓÉÁÓ ÔÏÕÓ ÐÁËÉÏÕÓ ÏÉÊÏÔÑÏÖÏÕÓ -ÓÕÌÌÁÈÇÔÅÓ ÔÏÕ ÓÔÏ ÏÉÊÏÔÑÏÖÅÉÏ ÁÐÏÓÔÏËÏÓ ÐÁÕËÏÓ ÓÔÏÕÓ ÁÌÐÅËÏÊÇÐÏÕÓ ÏÔÁÍ ÇÔÁÍ ÏÉÊÏÔÑÏÖÏÓ ÊÁÉ Ï ÉÄÉÏÓ..ÏÉ ÓÕÍÁÍÔÇÓÅÉò ÁÕÔÅÓ ÃÉÍÏÍÔÁÍ ÐÁËÉÁ (ïðùò áíåöåñå ï ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ) ÁËËÁ ÔÁ ÔÅËÅÕÔÁÉ Á ×ÑÏÍÉÁ ÅÉ×ÁÍ ÁÔÏÍÇÓÅÉ.ÅÔÓÉ ÁÐÏÖÁÓÉÓÅ ÍÁ ÎÁÍÁÓÕÍÁÍÔÇÈÏÕÍ ÏÐÙÓ ÓÇÌÅÑÁ ÓÔÇÍ ÌÏÍÇ ÐÅÍÔÅËÇÓ- ÌÅÔÁ ÔÏÍ ÅÊÊËÇÓÉÁÓÌÏ ÊÁÉ ÔÏ ÊÅÑÁÓÌÁ ÏÉ ÅÐÉÓÊÅÐÔÅÓ ÎÅÍÁÃÇÈÇÊÁÍ ÓÔÏ ÄÉÏÑÈÏÄÏÎÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÐÏ ÔÏÇÍ ÇÃÏÕÌÅÍÏ ÔÇÓ ÌÏÍÇÓ  ÅÐÉÓÊÏÐÏ ÌÁÑÁÈÙÍÏÓ ÉÙÁÍÍÇ ÊÁÉ ÓÔÇÍ ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÌÅÔÅÂÇÓÁÍ ÓÔÏ ÓÕÍÅÄÑÉÁÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÏÐÏÕ  ÌÅ ÐÑÏÔÑÏÐÇ ÔÏÕ ÌÁÊ.ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÕ ÐÇÑÁÍ ÔÏÍ ËÏÃÏ ÐÏËËÏÉ--(ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ)

αρχιεπίσκοπος αρχιεπίσκοπος

Αμέσως μετά ο Αρχιεπίσκοπος ευχαρίστησε τον Τριαδικό Θεό για όσα τους δώρισε, αλλά και για όσα δεν επέτρεψε να συμβούν στην ζωή αυτή. Ακολούθως, μετά το κέρασμα στην αίθουσα του Διορθοδόξου Κέντρου ακολούθησε ξενάγηση στους χώρους της Ιεράς Μονής.

αρχιεπίσκοπος αρχιεπίσκοπος αρχιεπίσκοπος αρχιεπίσκοπος αρχιεπίσκοπος αρχιεπίσκοπος

Στη συνέχεια ο Αρχιεπίσκοπος και οι συμφοιτητές του αναπόλησαν αναμνήσεις από τα φοιτητικά τους χρόνια και μοιράστηκαν την αγωνία τους για την σημερινή κατάσταση της πατρίδας μας.

αρχιεπίσκοπος αρχιεπίσκοπος αρχιεπίσκοπος αρχιεπίσκοπος αρχιεπίσκοπος

 

Πηγή: Ecclesia

Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης

TOP NEWS