Διεθνής επιστημονικός διαγωνισμός για το έργο της Δ.Σ.Ο.

  • Dogma

Η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας, με την συμπλήρωση είκοσι ετών δράσης, προκηρύσσει διεθνή επιστημονικό διαγωνισμό με θέμα «Οι κοινωνικές αξίες του χριστιανισμού στο χώρο της πολιτικής και η συμβολή της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.) στην ανάδειξή τους».

Dogma Newsdesk

Η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας, με την συμπλήρωση είκοσι ετών δράσης, προκηρύσσει διεθνή επιστημονικό διαγωνισμό με θέμα «Οι κοινωνικές αξίες του χριστιανισμού στο χώρο της πολιτικής και η συμβολή της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.) στην ανάδειξή τους».

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν δοκίμιο (6.000 λέξεων) πολιτικού κοινωνικού και οικουμενικού χαρακτήρα, και με βασικό θεματικό άξονα την πορεία και τις δραστηριότητες της Δ.Σ.Ο. τα είκοσι χρόνια παρουσίας της, αλλά και προτάσεις για πιθανή διεύρυνση των δράσεών της.

Η Δ.Σ.Ο. μέσω αυτής της προσπάθειας, στοχεύει στο να αναδείξει το ενδιαφέρον των νέων αποφοίτων για την έρευνα και προς την σύγχρονη ιστορία της Ορθοδοξίας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη διεθνούς συνεργασίας μεταξύ των πολιτών ιδιαίτερα της ανατολικής χριστιανικής παράδοσης. Η διεξαγωγή του διαγωνισμού , θα επιτρέψει στους νέους επιστήμονες να αναπτύξουν το ταλέντο τους στην συγγραφή των μελετών, ιστορικών και θεολογικών δοκιμίων καθώς και να επιστήσουν την προσοχή τους στη δραστηριότητα της Δ.Σ.Ο.

Ο διαγωνισμός είναι διεθνής και τα προς υποβολή κείμενα, δύνανται να συνταχθούν και να κατατεθούν στην Ελληνική, ή στην Ρωσική ή στην Αγγλική γλώσσα.

Ανάλογες τριμελείς επιτροπές θα αξιολογήσουν τις υποβληθείσες μελέτες.

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ