Ιερά Μονή Λουκούρεσι ή Παναγία του Μύρου

  • Δόγμα

Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821 έλαβε ενεργό ρόλο στον Αγώνα και αποτέλεσε το στρατηγείο του Αθανάσιου Διάκου.  Σήμερα τιμάται στη μνήμη του Γενεσίου της Θεοτόκου 8 Σεπτεμβρίου και λειτουργεί ως γυναικείο μοναστήρι. 

Στο βορειοδυτικό τμήμα της Βοιωτίας, σε μικρή απόσταση από τη Χαιρώνεια, στη ρεματιά του Αίμονα, σε ένα ειδυλλιακό τοπίο ανάμεσα σε πλατάνια και πηγές, βρίσκεται η ιστορική μονή Λυκούρεση ή της Παναγίας του Μύρου. 

Η χρονολογία της ίδρυσης του μοναστηριού παραμένει άγνωστη, ωστόσο η παρουσία του επιβεβαιώνεται με βάση οθωμανικές πηγές ήδη από τα μέσα του 15ου αιώνα.

Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821 έλαβε ενεργό ρόλο στον Αγώνα και αποτέλεσε το στρατηγείο του Αθανάσιου Διάκου.  Σήμερα τιμάται στη μνήμη του Γενεσίου της Θεοτόκου 8 Σεπτεμβρίου και λειτουργεί ως γυναικείο μοναστήρι.

TOP NEWS