Νέο Πρόγραμμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης απο το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

  • Dogma

Νέο πρόγραμμα εξ αποστάσεως Επιμόρφωσης υλοποιείται στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο: «Θρησκεία – Εκπαίδευση – Πολιτισμός».

Θεοδώρα Αβαγιανού

Νέο πρόγραμμα εξ αποστάσεως Επιμόρφωσης υλοποιείται στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο: «Θρησκεία – Εκπαίδευση – Πολιτισμός».

Στόχος του προγράμματος είναι η μελέτη και η κατανόηση του διαμεσολαβητικού ρόλου της θρησκείας στη διαμόρφωση των ανθρωπίνων σχέσεων από τη μία, και η άγνοια για τις θρησκείες από την άλλη, θέματα τα οποία πρέπει να μελετώνται στο πλαίσιο του σύγχρονου σχολείου.

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος ή της Διδακτικής Ενότητας, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο είναι πιστοποιημένος φορέας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό απόφαση 22312/15-10-2008 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Το Πιστοποιητικό αυτό θα είναι χρήσιμο για όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν επιμορφωτικό πιστοποιητικό σε θέματα θρησκείας, εκπαίδευσης και πολιτισμού.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εδώ

TOP NEWS