Νέος Μητροπολίτης Καλαβρύτων ο Αρχιμανδρίτης Ιερώνυμος Κάρμας

  • Dogma
κάρμας

Ο επί 20ετίας Γραμματέα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, και Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου, Αρχιμανδρίτης Ιερώνυμος Κάρμας, ο οποίος είναι πρόσωπο ευρύτερης αποδοχής, εκλέχτηκε με 74 ψήφους ως ο νέος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας.

Ο  Αρχιμανδρίτης κ. Ιερώνυμος Κάρμας, διετέλεσε, μάλιστα επί μακρόν συνεργάτης του πρώην Καλαβρύτων κ. Αμβρόσιου, υπήρξε από τους βασικούς συντελεστές στην εκ βάθρων ανακαίνιση της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου, ενώ διακρίνεται για τον πράο χαρακτήρα του και την εργατικότητά του.

Ποιος είναι ο νέος Μητροπολίτης Καλαβρύτων:

Ο Αρχιμανδρίτης Ιερώνυμος (κατά κόσμον Νικόλαος) Κάρμας του Δημητρίου και τη Βασιλικής γεννήθηκε  στις 19-5-1966 στο Αίγιο.

Σπούδασε στην Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου και ομιλεί αγγλικά και σερβικά.

Εκάρη μοναχός στις 12 Αὐ­γού­στου 1989 εἰς τήν Ἱ­ε­ράν Μο­νήν Παμ­με­γί­στων Τα­ξι­αρ­χῶν Αἰ­γίου.

Η εις Δι­ά­κο­νον χειροτονία του ετελέσθη στις: 22 Ἰ­ου­λίου 2002 ὑπό τοῦ Σε­βα­σμι­ω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του Κα­λα­βρύ­των καί Αἰ­γι­α­λείας κ. Ἀμ­βρο­σίου εἰς τόν Ἱ­ε­ρόν Μη­τρο­πο­λι­τι­κόν Ναόν Κοι­μή­σεως τῆς Θε­ο­τό­κου Αἰ­γίου.

Η εις Πρε­σβύ­τε­ρον χειροτονία του ετελέσθη στις 19 Φε­βρου­α­ρίου 2005 ὑπό τοῦ Σε­βα­σμι­ω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του Κα­λα­βρύ­των καί Αἰ­γι­α­λείας κ. Ἀμ­βρο­σίου εἰς τόν Ἱ­ε­ρόν Ναόν Ἁ­γίου Ἰ­ω­άν­νου Καλ­λι­θέας Αἰ­γίου.

Ήταν Γραμ­μα­τεύς τῆς Εἰ­δι­κῆς Συ­νο­δι­κῆς Ἐ­πι­τρο­πῆς ἐπί τῶν Εὐ­ρω­πα­ϊ­κῶν Θε­μά­των, ἀπό  2001 ἕως 2010, Β΄ Γραμ­μα­τεύς – Πρα­κτι­κο­γρά­φος Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου Ἐκ­κλη­σίας Ἑλ­λά­δος, ἀπό 17-3-2016  ἕως 13-3-2019 και Α΄ Γραμ­μα­τεύς – Πρα­κτι­κο­γρά­φος Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου Ἐκ­κλη­σίας Ἑλ­λά­δος, ἀπό 13-3-2019 ἕως σή­μερα.

Ήταν ε­θε­λον­τής Πα­ρα­γω­γόςεἰς τόν Ρα­δι­ο­φω­νι­κόν Στα­θμόν τῆς Ἐκ­κλη­σίας τῆς Ἑλ­λά­δος ἀπό Σεπτεμβρίου 2003 ἕως Ὀκτωβρίου 2007.

Για την κατάρτιση του τριπροσώπου της Μητρόπολης Καλαβρύτων έλαβαν :

  1. Αρχιμανδρίτης Ιερώνυμος Καρμας 76 ψήφους
  2. Αρχιμανδρίτης Αμβρόσιος  Γκουρβελος 7 ψήφους
  3. Αρχιμανδρίτης Καλίνικος Πούλης 14 ψήφους

 

TOP NEWS