Ο Αρχιεπίσκοπος στην Ακολουθία του Νιπτήρος

  • Dogma
αρχιεπίσκοπος

Στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου του Δήμου Αγίου Δημητρίου χοροστάτησε στην Ακολουθία του Nιπτήρος ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος.

Κατά την Μεγάλη Τετάρτη επιτελούμε ανάμνηση του γεγονότος της αλείψεως του Κυρίου με μύρο από μια πόρνη γυναίκα.

ÌÅÃÁËÇ ÔÅÔÁÑÔÇ--ÁÊÏËÏÕÈÉÁ ÔÏÕ ÍÉÐÔÇÑÏÓ--Ï ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏÓ ÓÔÏÍ ÉÅÑÏ ÍÁÏ ÁÃÉÏÕ ÂÁÓÉËÅÉÏÕ ÔÏÕ ÄÇÌÏÕ ÁÃÉÏÕ ÄÇÌÇÔÑÉÏÕ(ÌÐÑÁ×ÁÌÉ)--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ÌÅÃÁËÇ ÔÅÔÁÑÔÇ--ÁÊÏËÏÕÈÉÁ ÔÏÕ ÍÉÐÔÇÑÏÓ--Ï ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏÓ ÓÔÏÍ ÉÅÑÏ ÍÁÏ ÁÃÉÏÕ ÂÁÓÉËÅÉÏÕ ÔÏÕ ÄÇÌÏÕ ÁÃÉÏÕ ÄÇÌÇÔÑÉÏÕ(ÌÐÑÁ×ÁÌÉ)--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ÌÅÃÁËÇ ÔÅÔÁÑÔÇ--ÁÊÏËÏÕÈÉÁ ÔÏÕ ÍÉÐÔÇÑÏÓ--Ï ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏÓ ÓÔÏÍ ÉÅÑÏ ÍÁÏ ÁÃÉÏÕ ÂÁÓÉËÅÉÏÕ ÔÏÕ ÄÇÌÏÕ ÁÃÉÏÕ ÄÇÌÇÔÑÉÏÕ(ÌÐÑÁ×ÁÌÉ)--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ

Επίσης φέρεται στη μνήμη μας, η σύγκλιση του Συνεδρίου των Ιουδαίων, του ανωτάτου δηλαδή Δικαστηρίου τους, προς λήψη καταδικαστικής αποφάσεως του Κυρίου, καθώς και τα σχέδια του Ιούδα για προδοσία του Διδασκάλου του.

ÌÅÃÁËÇ ÔÅÔÁÑÔÇ--ÁÊÏËÏÕÈÉÁ ÔÏÕ ÍÉÐÔÇÑÏÓ--Ï ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏÓ ÓÔÏÍ ÉÅÑÏ ÍÁÏ ÁÃÉÏÕ ÂÁÓÉËÅÉÏÕ ÔÏÕ ÄÇÌÏÕ ÁÃÉÏÕ ÄÇÌÇÔÑÉÏÕ(ÌÐÑÁ×ÁÌÉ)--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ÌÅÃÁËÇ ÔÅÔÁÑÔÇ--ÁÊÏËÏÕÈÉÁ ÔÏÕ ÍÉÐÔÇÑÏÓ--Ï ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏÓ ÓÔÏÍ ÉÅÑÏ ÍÁÏ ÁÃÉÏÕ ÂÁÓÉËÅÉÏÕ ÔÏÕ ÄÇÌÏÕ ÁÃÉÏÕ ÄÇÌÇÔÑÉÏÕ(ÌÐÑÁ×ÁÌÉ)--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ÌÅÃÁËÇ ÔÅÔÁÑÔÇ--ÁÊÏËÏÕÈÉÁ ÔÏÕ ÍÉÐÔÇÑÏÓ--Ï ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏÓ ÓÔÏÍ ÉÅÑÏ ÍÁÏ ÁÃÉÏÕ ÂÁÓÉËÅÉÏÕ ÔÏÕ ÄÇÌÏÕ ÁÃÉÏÕ ÄÇÌÇÔÑÉÏÕ(ÌÐÑÁ×ÁÌÉ)--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ 2516823

Δύο μέρες πριν το Πάσχα, καθώς ο Κύριος ανέβαινε προς τα Ιεροσόλυμα, κι ενώ βρισκόταν στο σπίτι στου λεπρού Σίμωνα, τον πλησίασε μια πόρνη γυναίκα κι άλειψε το κεφάλι Του με πολύτιμο μύρο. Η τιμή του ήταν γύρω στα τριακόσια δηνάρια, πολύτιμο άρωμα και γι’ αυτό οι μαθητές την επέκριναν και περισσότερο απ’ όλους ο Ιούδας. Γνώριζαν οι μαθητές καλά πόσο μεγάλο ζήλο έδειχνε πάντοτε ο Χριστός για την ελεημοσύνη προς τους φτωχούς. Ο Χριστός όμως την υπερασπίσθηκε, για να μην αποτραπεί απ’ το καλό της σκοπό. Ανέφερε μάλιστα και τον ενταφιασμό Του, προσπαθώντας να αποτρέψει τον Ιούδα από τη προδοσία, αλλά μάταια. Τότε απέδωσε στη γυναίκα την μεγάλη τιμή να διακηρύσσεται το ενάρετο έργο της σε ολόκληρο την οικουμένη.

ÌÅÃÁËÇ ÔÅÔÁÑÔÇ--ÁÊÏËÏÕÈÉÁ ÔÏÕ ÍÉÐÔÇÑÏÓ--Ï ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏÓ ÓÔÏÍ ÉÅÑÏ ÍÁÏ ÁÃÉÏÕ ÂÁÓÉËÅÉÏÕ ÔÏÕ ÄÇÌÏÕ ÁÃÉÏÕ ÄÇÌÇÔÑÉÏÕ(ÌÐÑÁ×ÁÌÉ)--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ÌÅÃÁËÇ ÔÅÔÁÑÔÇ--ÁÊÏËÏÕÈÉÁ ÔÏÕ ÍÉÐÔÇÑÏÓ--Ï ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏÓ ÓÔÏÍ ÉÅÑÏ ÍÁÏ ÁÃÉÏÕ ÂÁÓÉËÅÉÏÕ ÔÏÕ ÄÇÌÏÕ ÁÃÉÏÕ ÄÇÌÇÔÑÉÏÕ(ÌÐÑÁ×ÁÌÉ)--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ÌÅÃÁËÇ ÔÅÔÁÑÔÇ--ÁÊÏËÏÕÈÉÁ ÔÏÕ ÍÉÐÔÇÑÏÓ--Ï ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏÓ ÓÔÏÍ ÉÅÑÏ ÍÁÏ ÁÃÉÏÕ ÂÁÓÉËÅÉÏÕ ÔÏÕ ÄÇÌÏÕ ÁÃÉÏÕ ÄÇÌÇÔÑÉÏÕ(ÌÐÑÁ×ÁÌÉ)--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ

φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ