Κέρδισε τις εντυπώσεις η «Αποστολή»

Η αποτελεσματικότητα του φιλανθρωπικού έργου της Αρχιεπισκοπής Αθηνών οδήγησε τον Πατριάρχη Κύριλλο στο να ζητήσει να υλοποιηθούν κοινά προγράμματα...