Πολυαρχιερατικό συλλείτουργο ενώπιον της Αγίας Ελένης στην Αγία Βαρβάρα Αιγάλεω

  • Dogma
Αγίας Ελένης

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και  μεγαλοπρέπεια εορτάσθηκε σήμερα 21 Μαΐου η ιερά μνήμη των Αγίων Θεοστέπτων Βασιλέων και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης στον προσκυνηματικό Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας στον ομώνυμο Δήμο στο Αιγάλεω Αττικής, με την ευκαιρία της φιλοξενίας του Τιμίου Σταυρού και του Ιερού Λειψάνου  της Αγίας Ελένης από την Βενετία της Ιταλίας.

Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας τέλεσε ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ι.Σ. Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Νικόλαος, ενώ συλλειτούργησαν ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμος και ο Επίσκοπος Φαναρίου κ. Αγαθάγγελος, Γενικός Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Τον Θείο Λόγο κήρυξε ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος  κ. Νικόλαος και  αναφερόμενος στους εορταζομένους Αγίους Βασιλείς Μέγα Κωνσταντίνο και την μητέρα του Αγία Ελένη, χαρακτηριστικά τόνισε: «Μέσα στη λαμπροφόρο Αναστάσιμη λειτουργική περίοδο, η αγία μας Εκκλησία τιμά και εορτάζει τη μνήμη των Θεοστέπτων Βασιλέων και Ισαποστόλων, του Μεγίστου Κωνσταντίνου και της μητρός του Αγίας Ελένης, των δύο μεγάλων προσωπικοτήτων, που άλλαξαν τον ρούν της ιστορίας και μετέδωσαν στον κόσμο όλο το φως της αληθούς πίστεως και το ήθος της νέας εν Χριστώ ζωής. Ιδιαιτέρως η μεγαλώνυμος πόλις των Αθηνών ευλαβώς φιλοξενεί διά πρώτην φοράν το σεπτόν Λείψανον της Ισαποστόλου Αγίας Ελένης μετά του Τιμίου Ξύλου μετακομισθέντα από την πόλη της Βενετίας εδώ, στον προσκυνηματικό Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας, προς αγιασμόν των πιστών και πνευματικήν στερέωσιν του Ιεραποστολικού Οργανισμού της Αποστολικής Διακονίας, επί τη συμπληρώσει 80 ετών από της ιδρύσεως αυτού.

ÐÏËÕÁÑ×ÉÅÑÁÔÉÊÏ ÓÕËËÅÉÔÏÕÑÃÏ ÓÔÏÍ ÉÅÑÏ ÍÁÏ ÁÃÉÁÓ ÂÁÑÂÁÑÁÓ ÔÏÕ ÏÌÏÍÕÌÏÕ ÄÇÌÏÕ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÁÔÔÉÊÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÏÑÔÇ ÔÏÕ ÁÃ. ÊÙÍ/ÍÏÕ êáé ÅËÅÍÇÓ---×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ÐÏËÕÁÑ×ÉÅÑÁÔÉÊÏ ÓÕËËÅÉÔÏÕÑÃÏ ÓÔÏÍ ÉÅÑÏ ÍÁÏ ÁÃÉÁÓ ÂÁÑÂÁÑÁÓ ÔÏÕ ÏÌÏÍÕÌÏÕ ÄÇÌÏÕ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÁÔÔÉÊÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÏÑÔÇ ÔÏÕ ÁÃ. ÊÙÍ/ÍÏÕ êáé ÅËÅÍÇÓ---×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ÐÏËÕÁÑ×ÉÅÑÁÔÉÊÏ ÓÕËËÅÉÔÏÕÑÃÏ ÓÔÏÍ ÉÅÑÏ ÍÁÏ ÁÃÉÁÓ ÂÁÑÂÁÑÁÓ ÔÏÕ ÏÌÏÍÕÌÏÕ ÄÇÌÏÕ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÁÔÔÉÊÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÏÑÔÇ ÔÏÕ ÁÃ. ÊÙÍ/ÍÏÕ êáé ÅËÅÍÇÓ---×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ÐÏËÕÁÑ×ÉÅÑÁÔÉÊÏ ÓÕËËÅÉÔÏÕÑÃÏ ÓÔÏÍ ÉÅÑÏ ÍÁÏ ÁÃÉÁÓ ÂÁÑÂÁÑÁÓ ÔÏÕ ÏÌÏÍÕÌÏÕ ÄÇÌÏÕ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÁÔÔÉÊÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÏÑÔÇ ÔÏÕ ÁÃ. ÊÙÍ/ÍÏÕ êáé ÅËÅÍÇÓ---×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ÐÏËÕÁÑ×ÉÅÑÁÔÉÊÏ ÓÕËËÅÉÔÏÕÑÃÏ ÓÔÏÍ ÉÅÑÏ ÍÁÏ ÁÃÉÁÓ ÂÁÑÂÁÑÁÓ ÔÏÕ ÏÌÏÍÕÌÏÕ ÄÇÌÏÕ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÁÔÔÉÊÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÏÑÔÇ ÔÏÕ ÁÃ. ÊÙÍ/ÍÏÕ êáé ÅËÅÍÇÓ---×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ÐÏËÕÁÑ×ÉÅÑÁÔÉÊÏ ÓÕËËÅÉÔÏÕÑÃÏ ÓÔÏÍ ÉÅÑÏ ÍÁÏ ÁÃÉÁÓ ÂÁÑÂÁÑÁÓ ÔÏÕ ÏÌÏÍÕÌÏÕ ÄÇÌÏÕ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÁÔÔÉÊÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÏÑÔÇ ÔÏÕ ÁÃ. ÊÙÍ/ÍÏÕ êáé ÅËÅÍÇÓ---×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ÐÏËÕÁÑ×ÉÅÑÁÔÉÊÏ ÓÕËËÅÉÔÏÕÑÃÏ ÓÔÏÍ ÉÅÑÏ ÍÁÏ ÁÃÉÁÓ ÂÁÑÂÁÑÁÓ ÔÏÕ ÏÌÏÍÕÌÏÕ ÄÇÌÏÕ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÁÔÔÉÊÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÏÑÔÇ ÔÏÕ ÁÃ. ÊÙÍ/ÍÏÕ êáé ÅËÅÍÇÓ---×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ÐÏËÕÁÑ×ÉÅÑÁÔÉÊÏ ÓÕËËÅÉÔÏÕÑÃÏ ÓÔÏÍ ÉÅÑÏ ÍÁÏ ÁÃÉÁÓ ÂÁÑÂÁÑÁÓ ÔÏÕ ÏÌÏÍÕÌÏÕ ÄÇÌÏÕ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÁÔÔÉÊÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÏÑÔÇ ÔÏÕ ÁÃ. ÊÙÍ/ÍÏÕ êáé ÅËÅÍÇÓ---×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ÐÏËÕÁÑ×ÉÅÑÁÔÉÊÏ ÓÕËËÅÉÔÏÕÑÃÏ ÓÔÏÍ ÉÅÑÏ ÍÁÏ ÁÃÉÁÓ ÂÁÑÂÁÑÁÓ ÔÏÕ ÏÌÏÍÕÌÏÕ ÄÇÌÏÕ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÁÔÔÉÊÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÏÑÔÇ ÔÏÕ ÁÃ. ÊÙÍ/ÍÏÕ êáé ÅËÅÍÇÓ---×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ÐÏËÕÁÑ×ÉÅÑÁÔÉÊÏ ÓÕËËÅÉÔÏÕÑÃÏ ÓÔÏÍ ÉÅÑÏ ÍÁÏ ÁÃÉÁÓ ÂÁÑÂÁÑÁÓ ÔÏÕ ÏÌÏÍÕÌÏÕ ÄÇÌÏÕ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÁÔÔÉÊÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÏÑÔÇ ÔÏÕ ÁÃ. ÊÙÍ/ÍÏÕ êáé ÅËÅÍÇÓ---×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ÐÏËÕÁÑ×ÉÅÑÁÔÉÊÏ ÓÕËËÅÉÔÏÕÑÃÏ ÓÔÏÍ ÉÅÑÏ ÍÁÏ ÁÃÉÁÓ ÂÁÑÂÁÑÁÓ ÔÏÕ ÏÌÏÍÕÌÏÕ ÄÇÌÏÕ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÁÔÔÉÊÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÏÑÔÇ ÔÏÕ ÁÃ. ÊÙÍ/ÍÏÕ êáé ÅËÅÍÇÓ---×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ÐÏËÕÁÑ×ÉÅÑÁÔÉÊÏ ÓÕËËÅÉÔÏÕÑÃÏ ÓÔÏÍ ÉÅÑÏ ÍÁÏ ÁÃÉÁÓ ÂÁÑÂÁÑÁÓ ÔÏÕ ÏÌÏÍÕÌÏÕ ÄÇÌÏÕ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÁÔÔÉÊÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÏÑÔÇ ÔÏÕ ÁÃ. ÊÙÍ/ÍÏÕ êáé ÅËÅÍÇÓ---×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ÐÏËÕÁÑ×ÉÅÑÁÔÉÊÏ ÓÕËËÅÉÔÏÕÑÃÏ ÓÔÏÍ ÉÅÑÏ ÍÁÏ ÁÃÉÁÓ ÂÁÑÂÁÑÁÓ ÔÏÕ ÏÌÏÍÕÌÏÕ ÄÇÌÏÕ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÁÔÔÉÊÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÏÑÔÇ ÔÏÕ ÁÃ. ÊÙÍ/ÍÏÕ êáé ÅËÅÍÇÓ---×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ÐÏËÕÁÑ×ÉÅÑÁÔÉÊÏ ÓÕËËÅÉÔÏÕÑÃÏ ÓÔÏÍ ÉÅÑÏ ÍÁÏ ÁÃÉÁÓ ÂÁÑÂÁÑÁÓ ÔÏÕ ÏÌÏÍÕÌÏÕ ÄÇÌÏÕ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÁÔÔÉÊÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÏÑÔÇ ÔÏÕ ÁÃ. ÊÙÍ/ÍÏÕ êáé ÅËÅÍÇÓ---×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ÐÏËÕÁÑ×ÉÅÑÁÔÉÊÏ ÓÕËËÅÉÔÏÕÑÃÏ ÓÔÏÍ ÉÅÑÏ ÍÁÏ ÁÃÉÁÓ ÂÁÑÂÁÑÁÓ ÔÏÕ ÏÌÏÍÕÌÏÕ ÄÇÌÏÕ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÁÔÔÉÊÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÏÑÔÇ ÔÏÕ ÁÃ. ÊÙÍ/ÍÏÕ êáé ÅËÅÍÇÓ---×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ÐÏËÕÁÑ×ÉÅÑÁÔÉÊÏ ÓÕËËÅÉÔÏÕÑÃÏ ÓÔÏÍ ÉÅÑÏ ÍÁÏ ÁÃÉÁÓ ÂÁÑÂÁÑÁÓ ÔÏÕ ÏÌÏÍÕÌÏÕ ÄÇÌÏÕ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÁÔÔÉÊÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÏÑÔÇ ÔÏÕ ÁÃ. ÊÙÍ/ÍÏÕ êáé ÅËÅÍÇÓ---×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ÐÏËÕÁÑ×ÉÅÑÁÔÉÊÏ ÓÕËËÅÉÔÏÕÑÃÏ ÓÔÏÍ ÉÅÑÏ ÍÁÏ ÁÃÉÁÓ ÂÁÑÂÁÑÁÓ ÔÏÕ ÏÌÏÍÕÌÏÕ ÄÇÌÏÕ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÁÔÔÉÊÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÏÑÔÇ ÔÏÕ ÁÃ. ÊÙÍ/ÍÏÕ êáé ÅËÅÍÇÓ---×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ÐÏËÕÁÑ×ÉÅÑÁÔÉÊÏ ÓÕËËÅÉÔÏÕÑÃÏ ÓÔÏÍ ÉÅÑÏ ÍÁÏ ÁÃÉÁÓ ÂÁÑÂÁÑÁÓ ÔÏÕ ÏÌÏÍÕÌÏÕ ÄÇÌÏÕ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÁÔÔÉÊÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÏÑÔÇ ÔÏÕ ÁÃ. ÊÙÍ/ÍÏÕ êáé ÅËÅÍÇÓ---×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ÐÏËÕÁÑ×ÉÅÑÁÔÉÊÏ ÓÕËËÅÉÔÏÕÑÃÏ ÓÔÏÍ ÉÅÑÏ ÍÁÏ ÁÃÉÁÓ ÂÁÑÂÁÑÁÓ ÔÏÕ ÏÌÏÍÕÌÏÕ ÄÇÌÏÕ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÁÔÔÉÊÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÏÑÔÇ ÔÏÕ ÁÃ. ÊÙÍ/ÍÏÕ êáé ÅËÅÍÇÓ---×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ÐÏËÕÁÑ×ÉÅÑÁÔÉÊÏ ÓÕËËÅÉÔÏÕÑÃÏ ÓÔÏÍ ÉÅÑÏ ÍÁÏ ÁÃÉÁÓ ÂÁÑÂÁÑÁÓ ÔÏÕ ÏÌÏÍÕÌÏÕ ÄÇÌÏÕ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÁÔÔÉÊÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÏÑÔÇ ÔÏÕ ÁÃ. ÊÙÍ/ÍÏÕ êáé ÅËÅÍÇÓ---×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ÐÏËÕÁÑ×ÉÅÑÁÔÉÊÏ ÓÕËËÅÉÔÏÕÑÃÏ ÓÔÏÍ ÉÅÑÏ ÍÁÏ ÁÃÉÁÓ ÂÁÑÂÁÑÁÓ ÔÏÕ ÏÌÏÍÕÌÏÕ ÄÇÌÏÕ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÁÔÔÉÊÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÏÑÔÇ ÔÏÕ ÁÃ. ÊÙÍ/ÍÏÕ êáé ÅËÅÍÇÓ---×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ÐÏËÕÁÑ×ÉÅÑÁÔÉÊÏ ÓÕËËÅÉÔÏÕÑÃÏ ÓÔÏÍ ÉÅÑÏ ÍÁÏ ÁÃÉÁÓ ÂÁÑÂÁÑÁÓ ÔÏÕ ÏÌÏÍÕÌÏÕ ÄÇÌÏÕ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÁÔÔÉÊÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÏÑÔÇ ÔÏÕ ÁÃ. ÊÙÍ/ÍÏÕ êáé ÅËÅÍÇÓ---×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ÐÏËÕÁÑ×ÉÅÑÁÔÉÊÏ ÓÕËËÅÉÔÏÕÑÃÏ ÓÔÏÍ ÉÅÑÏ ÍÁÏ ÁÃÉÁÓ ÂÁÑÂÁÑÁÓ ÔÏÕ ÏÌÏÍÕÌÏÕ ÄÇÌÏÕ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÁÔÔÉÊÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÏÑÔÇ ÔÏÕ ÁÃ. ÊÙÍ/ÍÏÕ êáé ÅËÅÍÇÓ---×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ÐÏËÕÁÑ×ÉÅÑÁÔÉÊÏ ÓÕËËÅÉÔÏÕÑÃÏ ÓÔÏÍ ÉÅÑÏ ÍÁÏ ÁÃÉÁÓ ÂÁÑÂÁÑÁÓ ÔÏÕ ÏÌÏÍÕÌÏÕ ÄÇÌÏÕ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÁÔÔÉÊÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÏÑÔÇ ÔÏÕ ÁÃ. ÊÙÍ/ÍÏÕ êáé ÅËÅÍÇÓ---×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ

Η παρουσία της Αγίας Ελένης «ως μύρον εκκενούμενον σήμερον ανέτειλε», διά να χρησιμοποιήσω ένα στίχο της υμνολογίας της εορτής. Ευωδίασε όχι μόνο τον περιβάλλοντα χώρο με το μύρισμα της αθανασίας, που έχουν τα άγια Λείψανα, αλλά ευωδίασε και τις ψυχές μας με τη λεπτή ευωδία της Χάριτος.

Η αγία Ελένη και ο Μέγας Κωνσταντίνος προβάλλουν προς πάντα τα έθνη και τους λαούς το ιδεώδες της χριστιανικής πίστεως, μάλιστα σε εποχή αμφισβητήσεως και συγχύσεως, ως τον μόνο τρόπο ειρηνικής συνυπάρξεως των λαών, των θρησκειών και των πολιτισμών και ως τη μόνη εγγύηση για την πρόοδο και την ευημερία της οικουμενικής κοινωνίας. Όλως ιδιαιτέρως δε προς το Έθνος ημών των Ελλήνων, η αγία Ελένη προβάλλουσα τον Τίμιο Σταυρό και διακηρύττουσα το «εν τούτω νίκα», παραγγέλει να έχουμε ως γνώμονα της ζωής μας τον Εσταυρωμένο και Αναστάντα Χριστό, ο οποίος θα μας δίδει πάντοτε ακαταμάχητη δύναμη, διά να εξερχόμεθα αβλαβείς εκ των παγίδων των επιβουλευομένων την ελευθερία της ψυχής μας και την ακεραιότητα της πατρίδος μας. Ας εύχονται προς Κύριον, ώστε επί τα ίχνη των να πορεύονται οι ηγέτες μας και να φωταγωγείται με το άγιο παράδειγμά τους ο λαός μας. ΑΜΗΝ!».

φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ