Τα έψαλλαν στον Αρχιεπίσκοπο – ΦΩΤΟ

 • Dogma
Αρχιεπίσκοπο

Παραδοσιακά τραγούδια και κάλαντα έψαλλαν σήμερα στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο μαθητές σχολείων και χορωδίες συλλόγων και φορέων.

Από νωρίς το πρωί επισκέφθηκαν τον Αρχιεπίσκοπο μέλη του Συλλόγου Ηπειρωτών, τα παιδιά από το Ίδρυμα Κόκκορη με τον Διευθυντή του Ιδρύματος π. Νικόδημο Φαρμάκη, μαθητές από το 74 Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, το Εκλησιαστικό ίδρυμα Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής με τον Διευθυντή π. Ειρηναίο Νάκο, τα παιδιά από το Βαφειαδάκειο Παιδικό Σταθμό, οι μαθητές από τη Σχολή Λαμπίρη και την ιόνιο Σχολή. Επίσης η Γενική Διευθύντρια του ΚΕ.Σ.Ο. κ. Μαίρη Πίνη συνόδευσε τους μαθητές από τα Εκπαιδευτήρια Γείτονα, τον Παιδικό Σταθμό Κολωνού και το 28 Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών, του Συνοικισμού Καποτά, αφού το Κέντρο Στήριξης Οικογένειας συνεργάζεται με τα σχολεία, ενώ στηρίζει τους μαθητές σε περιπτώσεις που αυτό είναι αναγκαίο.

×ÑÉÓÔÏÕÃÅÍÍÉÁÔÉÊÁ ÊÁËÁÍÔÁ ÓÔÏÍ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏ (ÖÙÔÏ ÉÄÑÕÌÁ ÊÏÊÊÏÑÇ ) ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ×ÑÉÓÔÏÕÃÅÍÍÉÁÔÉÊÁ ÊÁËÁÍÔÁ ÓÔÏÍ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏ (ÖÙÔÏ ÉÄÑÕÌÁ ÊÏÊÊÏÑÇ ) ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ×ÑÉÓÔÏÕÃÅÍÍÉÁÔÉÊÁ ÊÁËÁÍÔÁ ÓÔÏÍ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏ (ÖÙÔÏ ÓÕËËÏÃÏÓ ÇÐÅÉÑÙÔÙÍ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÁ) ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ×ÑÉÓÔÏÕÃÅÍÍÉÁÔÉÊÁ ÊÁËÁÍÔÁ ÓÔÏÍ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏ (ÖÙÔÏ ÓÕËËÏÃÏÓ ÇÐÅÉÑÙÔÙÍ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÁ) ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ×ÑÉÓÔÏÕÃÅÍÍÉÁÔÉÊÁ ÊÁËÁÍÔÁ ÓÔÏÍ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏ (ÖÙÔÏ ÓÕËËÏÃÏÓ ÇÐÅÉÑÙÔÙÍ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÁ) ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ×ÑÉÓÔÏÕÃÅÍÍÉÁÔÉÊÁ ÊÁËÁÍÔÁ ÓÔÏÍ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏ (ÖÙÔÏ 74 ÄÇÌÏÔÉÊÏ Ó×ÏËÅÉÏ  ) ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ×ÑÉÓÔÏÕÃÅÍÍÉÁÔÉÊÁ ÊÁËÁÍÔÁ ÓÔÏÍ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏ (ÖÙÔÏ ÅÊÊËÇÓÉÁÓÔÉÊÏ ÉÄÑÕÌÁ ÂÕÆÁÍÔÉÍÇ ÌÏÕÓÉÊÇ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÇ ) ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ×ÑÉÓÔÏÕÃÅÍÍÉÁÔÉÊÁ ÊÁËÁÍÔÁ ÓÔÏÍ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏ (ÖÙÔÏ ÅÊÊËÇÓÉÁÓÔÉÊÏ ÉÄÑÕÌÁ ÂÕÆÁÍÔÉÍÇ ÌÏÕÓÉÊÇ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÇ ) ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ×ÑÉÓÔÏÕÃÅÍÍÉÁÔÉÊÁ ÊÁËÁÍÔÁ ÓÔÏÍ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏ (ÖÙÔÏ ÅÊÊËÇÓÉÁÓÔÉÊÏ ÉÄÑÕÌÁ ÂÕÆÁÍÔÉÍÇ ÌÏÕÓÉÊÇ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÇ ) ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ×ÑÉÓÔÏÕÃÅÍÍÉÁÔÉÊÁ ÊÁËÁÍÔÁ ÓÔÏÍ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏ (ÖÙÔÏ ÅÊÊËÇÓÉÁÓÔÉÊÏ ÉÄÑÕÌÁ ÂÕÆÁÍÔÉÍÇ ÌÏÕÓÉÊÇ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÇ ) ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ×ÑÉÓÔÏÕÃÅÍÍÉÁÔÉÊÁ ÊÁËÁÍÔÁ ÓÔÏÍ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏ (ÖÙÔÏ Ó×ÏËÇ ËÁÌÐÉÑÇ ) ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ×ÑÉÓÔÏÕÃÅÍÍÉÁÔÉÊÁ ÊÁËÁÍÔÁ ÓÔÏÍ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏ (ÖÙÔÏ ÉÏÍÉÏÓ Ó×ÏËÇ ) ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ×ÑÉÓÔÏÕÃÅÍÍÉÁÔÉÊÁ ÊÁËÁÍÔÁ ÓÔÏÍ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏ (ÖÙÔÏ ÂÁÖÅÉÁÄÁÊÉÏ ÉÄÑÕÌÁ ) ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ×ÑÉÓÔÏÕÃÅÍÍÉÁÔÉÊÁ ÊÁËÁÍÔÁ ÓÔÏÍ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏ (ÖÙÔÏ ÂÁÖÅÉÁÄÁÊÉÏ ÉÄÑÕÌÁ ) ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ×ÑÉÓÔÏÕÃÅÍÍÉÁÔÉÊÁ ÊÁËÁÍÔÁ ÓÔÏÍ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏ (ÖÙÔÏ Ó×ÏËÇ ËÁÌÐÉÑÇ ) ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ×ÑÉÓÔÏÕÃÅÍÍÉÁÔÉÊÁ ÊÁËÁÍÔÁ ÓÔÏÍ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏ (ÖÙÔÏ Ó×ÏËÇ ËÁÌÐÉÑÇ ) ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ×ÑÉÓÔÏÕÃÅÍÍÉÁÔÉÊÁ ÊÁËÁÍÔÁ ÓÔÏÍ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏ (ÖÙÔÏ ÅÊÊËÇÓÉÁÓÔÉÊÏ ÉÄÑÕÌÁ ÂÕÆÁÍÔÉÍÇ ÌÏÕÓÉÊÇ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÇ ) ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ×ÑÉÓÔÏÕÃÅÍÍÉÁÔÉÊÁ ÊÁËÁÍÔÁ ÓÔÏÍ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏ (ÖÙÔÏ ÄÇÌÏÔÉÊÏ Ó×ÏËÅÉÏ ÊÁÐÏÔÁ ) ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ×ÑÉÓÔÏÕÃÅÍÍÉÁÔÉÊÁ ÊÁËÁÍÔÁ ÓÔÏÍ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏ (ÖÙÔÏ ÄÇÌÏÔÉÊÏ Ó×ÏËÅÉÏ ÊÁÐÏÔÁ ) ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ×ÑÉÓÔÏÕÃÅÍÍÉÁÔÉÊÁ ÊÁËÁÍÔÁ ÓÔÏÍ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏ (ÖÙÔÏ ÄÇÌÏÔÉÊÏ Ó×ÏËÅÉÏ ÊÁÐÏÔÁ ) ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ×ÑÉÓÔÏÕÃÅÍÍÉÁÔÉÊÁ ÊÁËÁÍÔÁ ÓÔÏÍ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏ (ÖÙÔÏ ÄÇÌÏÔÉÊÏ Ó×ÏËÅÉÏ ÊÁÐÏÔÁ ) ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ×ÑÉÓÔÏÕÃÅÍÍÉÁÔÉÊÁ ÊÁËÁÍÔÁ ÓÔÏÍ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏ (ÖÙÔÏ ÄÇÌÏÔÉÊÏ Ó×ÏËÅÉÏ ÊÁÐÏÔÁ ) ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ×ÑÉÓÔÏÕÃÅÍÍÉÁÔÉÊÁ ÊÁËÁÍÔÁ ÓÔÏÍ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏ (ÖÙÔÏ ÄÇÌÏÔÉÊÏ Ó×ÏËÅÉÏ ÊÁÐÏÔÁ ) ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ×ÑÉÓÔÏÕÃÅÍÍÉÁÔÉÊÁ ÊÁËÁÍÔÁ ÓÔÏÍ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏ (ÖÙÔÏ ÄÇÌÏÔÉÊÏ Ó×ÏËÅÉÏ ÊÁÐÏÔÁ ) ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ×ÑÉÓÔÏÕÃÅÍÍÉÁÔÉÊÁ ÊÁËÁÍÔÁ ÓÔÏÍ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏ (ÖÙÔÏ ÄÇÌÏÔÉÊÏ Ó×ÏËÅÉÏ ÊÁÐÏÔÁ ) ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI

Τους μαθητές του 28ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών συνόδευε και ο Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας. Η Διευθύντρια του Σχολείου, οι δάσκαλοι και οι μαθητές ευχαρίστησαν τον Αρχιεπίσκοπο, τον Μητροπολίτη Ιλίου, καθώς και την κ. Πίνη, για την αμέριστη συμπαράσταση και την στήριξή τους. Να σημειωθεί, πως πριν καιρό ο Μητροπολίτης κατόπιν αιτήματος του Σχολείου, απευθύνθηκε στην κ. Πίνη και με ενέργειες του Κέντρου Στήριξης Οικογένειας εμβολιάσθηκαν όλοι οι μαθητές. Ο Αρχιεπίσκοπος απευθυνόμενος προς τους μεγαλύτερους μαθητές τους κάλεσε να αγωνίζονται, διότι «είναι η ελπίδα μας. Εμείς θα παραδώσουμε την σκυτάλη στα χέρια σας και εσείς πρέπει να τρέξετε, να κάνετε τον αγώνα σας» σημείωσε ο Αρχιεπίσκοπος συμπληρώνοντας πως «στην εποχή μας λείπει ο πολιτισμός» και δήλωσε ιδιαίτερα χαρούμενος που κάποια σχολεία στηρίζουν τέτοιες προσπάθειες. Επίσης, κάλαντα στον Αρχιεπίσκοπο έψαλλαν τα μέλη του Συλλόγου Θρακιωτών από τον ιερό ναό Αγίου Ελευθερίου Αχαρνών, η χορωδία της Ελληνικής Αστυνομίας, οι μαθητές της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, καθώς και τα μέλη της Ευξείνου Λέσχης Αθηνών, οι οποίοι παρουσίασαν στον Αρχιεπίσκοπο σημαντικά βιβλία από το αρχείο τους με ανεκτίμητη ιστορική αξία. Και αύριο, παραμονή Χριστουγέννων, από νωρίς το πρωί σύλλογοι και φορείς θα επισκεφθούν τον Αρχιεπίσκοπο για να του ψάλλουν τα κάλαντα.

×ÑÉÓÔÏÕÃÅÍÍÉÁÔÉÊÁ ÊÁËÁÍÔÁ ÓÔÏÍ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏ (ÖÙÔÏ ÈÑÁÊÉÙÔÅÓ ÁÈÇÍÁÉÏÉ ) ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ×ÑÉÓÔÏÕÃÅÍÍÉÁÔÉÊÁ ÊÁËÁÍÔÁ ÓÔÏÍ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏ (ÖÙÔÏ ÈÑÁÊÉÙÔÅÓ ÁÈÇÍÁÉÏÉ ) ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ×ÑÉÓÔÏÕÃÅÍÍÉÁÔÉÊÁ ÊÁËÁÍÔÁ ÓÔÏÍ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏ (ÖÙÔÏ ÈÑÁÊÉÙÔÅÓ ÁÈÇÍÁÉÏÉ ) ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ×ÑÉÓÔÏÕÃÅÍÍÉÁÔÉÊÁ ÊÁËÁÍÔÁ ÓÔÏÍ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏ (ÖÙÔÏ ÈÑÁÊÉÙÔÅÓ ÁÈÇÍÁÓ ) ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ×ÑÉÓÔÏÕÃÅÍÍÉÁÔÉÊÁ ÊÁËÁÍÔÁ ÓÔÏÍ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏ (ÖÙÔÏ ÈÑÁÊÉÙÔÅÓ ÁÈÇÍÁÓ ) ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ×ÑÉÓÔÏÕÃÅÍÍÉÁÔÉÊÁ ÊÁËÁÍÔÁ ÓÔÏÍ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏ (ÖÙÔÏ ÈÑÁÊÉÙÔÅÓ ÁÈÇÍÁÓ ) ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ×ÑÉÓÔÏÕÃÅÍÍÉÁÔÉÊÁ ÊÁËÁÍÔÁ ÓÔÏÍ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏ (ÖÙÔÏ ÈÑÁÊÉÙÔÅÓ ÁÈÇÍÁÓ ) ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ×ÑÉÓÔÏÕÃÅÍÍÉÁÔÉÊÁ ÊÁËÁÍÔÁ ÓÔÏÍ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏ (ÖÙÔÏ ÅËËÇÍÉÊÇ ÁÓÔÕÍÏÌÉÁ ) ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ×ÑÉÓÔÏÕÃÅÍÍÉÁÔÉÊÁ ÊÁËÁÍÔÁ ÓÔÏÍ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏ (ÖÙÔÏ ÑÉÆÁÑÅÉÏÓ Ó×ÏËÇ ) ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ×ÑÉÓÔÏÕÃÅÍÍÉÁÔÉÊÁ ÊÁËÁÍÔÁ ÓÔÏÍ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏ (ÖÙÔÏ ÑÉÆÁÑÅÉÏÓ Ó×ÏËÇ ) ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ×ÑÉÓÔÏÕÃÅÍÍÉÁÔÉÊÁ ÊÁËÁÍÔÁ ÓÔÏÍ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏ (ÖÙÔÏ ÑÉÆÁÑÅÉÏÓ Ó×ÏËÇ ) ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ×ÑÉÓÔÏÕÃÅÍÍÉÁÔÉÊÁ ÊÁËÁÍÔÁ ÓÔÏÍ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏ (ÖÙÔÏ ÈÑÁÊÉÙÔÅÓ ÁÈÇÍÁÓ ) ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ×ÑÉÓÔÏÕÃÅÍÍÉÁÔÉÊÁ ÊÁËÁÍÔÁ ÓÔÏÍ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏ (ÖÙÔÏ ÈÑÁÊÉÙÔÅÓ ÁÈÇÍÁÓ ) ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ×ÑÉÓÔÏÕÃÅÍÍÉÁÔÉÊÁ ÊÁËÁÍÔÁ ÓÔÏÍ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏ (ÖÙÔÏ ÈÑÁÊÉÙÔÅÓ ÁÈÇÍÁÓ ) ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI

Ρεπορτάζ για το Ραδιόφωνο της Εκκλησίας: Μάκης Αδαμόπουλος
Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης

TOP NEWS