Τα Στελέχη του Γραφείου Νεότητος στα θρανία

  • Dogma
γραφείου νεότητος

Στελέχη της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών –κυρίως του Γραφείου Νεότητος-  παρακολουθούν επί τρεις ημέρες (21 έως 23 Μαρτίου) στο Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης το πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο υπό τον τίτλο “Εκπαίδευση στο χώρο εργασίας”.

Οι θεματικές ενότητες που αναλύονται στο σεμινάριο για τα στελέχη του γραφείου νεότητος είναι:
•Βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων
•Η εκπαίδευση στο χώρο εργασίας -on the job training (OJT)
•Προϋποθέσεις και τρόποι σχεδιασμού και εφαρμογής αποτελεσματικών προγραμμάτων OJT
•Ο ρόλος του coach-εκπαιδευτή στο χώρο εργασίας
•Αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας

ekdda2 ekdda3 ekdda4

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα στοχεύει στην εξοικείωση των συμμετεχόντων με τα χαρακτηριστικά, τους στόχους, τις προϋποθέσεις σχεδιασμού, τα υποστηρικτικά εργαλεία και τον τρόπο εφαρμογής αποτελεσματικής «Εκπαίδευσης στο Χώρο Εργασίας» και αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της ικανότητάς τους για προώθηση της ενέργειας μέσα στο πνεύμα δια βίου μάθησης και επαγγελματικής επιμόρφωσης, σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον.

ekdda5 ekdda6

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 22 ώρες (καθημερινά 8.00 το πρωί έως 3.00 το μεσημέρι) και το παρακολουθούν Κληρικοί και λαϊκά Στελέχη της Ι. Αρχιεπισκοπής.

ekdda7 ekdda8

Ο ρόλος του Γραφείου Νεότητος είναι πολυσύνθετος με κυρίαρχο τον συντονισμό της ποιμαντικής διακονίας των νέων στα όρια της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Κύριοι στόχοι:

Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η υλοποίηση της κατηχητικής αγωγής των νέων.
Η υποστήριξη της ποιμαντικής διακονίας των ενοριών προς τους νέους.
Η εκπαίδευση και η επιμόρφωση των κατηχητών –τριών και των στελεχών του ενοριακού νεανικού έργου.
Ο σχεδιασμός δράσεων οι οποίες έχουν στόχο τη γνωριμία των νέων μας με την Ορθόδοξη Θεολογία και τη ενεργή συμμετοχή τους στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας.
Η διεύρυνση των συνεργασιών με φορείς και οργανισμούς που εργάζονται για την ωφέλεια των νέων.

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ