Τη συνέχιση της λειτουργίας του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου Κομοτηνής ζητούν οι κληρικοί της Μητρόπολης

  • Dogma

Το πρωί της Τετάρτης, 16ης Δεκεμβρίου 2015, στις εγκαταστάσες του Επισκοπείου της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής επραγματοποιήθη Γενική Ιερατική Σύναξις των Κληρικών Αυτής υπό την Προεδρείαν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Παντελεήμονος.

Το πρωί της Τετάρτης, 16ης Δεκεμβρίου 2015, στις εγκαταστάσες του Επισκοπείου της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής επραγματοποιήθη Γενική Ιερατική Σύναξις των Κληρικών Αυτής υπό την Προεδρείαν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Παντελεήμονος. Κατ’ αυτήν συνεζητήθησαν άπαντα τα πνευματικής και διοικητικής φύσεως θέματα του εκπνεύσαντος μηνός Νοεμβρίου, ενώ ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης ενημέρωσε τους Ιερείς για το ανακύψαν θέμα του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής και όσα συνεζητήθησαν μεταξύ των Τοπικών Φορέων και της Διοικήσεως μετά του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσηλευτικού Ιδρύματος κατά την κοινήν Σύσκεψιν της 30ης Νοεμβρίου 2015, όπου συναπεφασίσθη κινητοποίησις Φορέων και Πολιτών την Τετάρτην, 16ην Δεκεμβρίου 2015 και ώραν 13:00 εις τον αύλειον χώρον του Νοσοκομείου.

Το Σώμα των Ιερέων της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής ακούσαν την εισήγησιν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου εξέδωσε το ακόλουθον ψήφισμα:
«Στη Γενική Ιερατική Σύναξι της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 16η Δεκεμβρίου 2015, υπό την Προεδρείαν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμονος, άπαντες οι Ιερείς έλαβαν γνώσιν για το θέμα του Νοσοκομείου, σκεπτόμενοι δε συμφώνως προς τας Ευαγγελικάς Επιταγάς περί του σεβασμού του ανθρωπίνου προσώπου ως εικόνος του ζώντος Θεού και της αξίας της ζωής, ως και τας παρ. 1 και 2 των άρθρων 2, και 5 του Συντάγματος, αλλά και την επιτακτικήν ανάγκην απροσκόπτου συνεχίσεως της λειτουργίας του Νοσοκομείου εις την ευαίσθητον ταύτην περιοχήν της Πατρίδος μας, εξουσιοδοτούν τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην κ. Παντελεήμονα όπως προβή εις τας δεούσας ενεργείας και διαμαρτυρηθή εντόνως όπου δεί διά την προάσπισιν του πολυτίμου αγαθού της υγιείας, ταυτοχρόνως καλούν όλους τους συμπολίτες να διαμαρτυρηθούν ξεκάθαρα, αλλά και με ευπρέπεια προτρέποντες να δηλώσουν την αντίθεσιν τους εις οιανδήποτε προσπάθειαν κλεισίματος, συγχωνεύσεως, συρρικνώσεως κλινικών ή τμημάτων του Νοσοκομείου, διατρανώνοντας την απαίτησιν της τοπικής κοινωνίας διά την κατασκευήν νέου και συγχρόνου, ανταποκρινομένου στις σύγχρονες ανάγκες περιθάλψεως».

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ